Corpul Expertilor Contabili si Contabililor

Autorizati din Romania – Filiala Bistrita

 
 

 

C.E.C.C.A.R.

FILIALA BISTRITA-NASAUD

 

      Stimat(ă) coleg(ă),

            În ziua de 20 martie 2017, incepand cu ora 14,00, Sala de conferinte din incinta Hotelului Bistrita, cu sediul in Piata Petru Rares, nr.2,   va avea loc Adunarea generală de dare de seama a membrilor Filialei Bistrita-Nasaud a Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, in localitatea Bistrita, cu următoarea ordine de zi:

 

1.    Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul trecut; Realizarea programului de activitate pe anul trecut, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de acte normative sau hotărâri ale organelor superioare ale Corpului; Executia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul trecut;

 1. Raportul cenzorului asupra gestiunii filialei la 31 decembrie a anului trecut;
 2. Raportul Comisiei de disciplină privind activitatea desfăşurată în anul trecut;
 3. Aprobarea Programului de activitate pe anul in curs;
 4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul in curs;
 5. Aprobarea listei experţilor contabili de onoare şi a contabililor autorizaţi de onoare;
 6. Desemnarea reprezentanţilor la Conferinţa Naţională conform normativelor stabilite;
 7. Aprobarea listei cabinetelor propuse pentru a fi supuse auditului în anul următor.
 8. Diverse (in funcție de necesități);

 

În cazul neîndeplinirii, la prima convocare, a condițiilor de validitate prevăzute la pct.110 din Regulamentul de organizare și funcționare al CECCAR, republicat, cu modificările și completările ulterioare, următoarea Adunare generală este convocată în aceeași zi, la ora 15,00 în același loc și cu aceeași ordine de zi.

 

 

                                                               Presedinte,

                                               Sigartau Paraschiva

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

 
 
 
 
 Ofertă specială – IFRS 2015

 

Primăvara aduce o ofertă specială pentru achiziționarea unui exemplar IFRS 2015, în limba română. Începând cu 1 martie, Standardele Internaționale de Raportare Financiară 2015 (2 volume) sunt disponibile la prețul promoțional de 180 lei, cu o reducere de 40 lei față de costul inițial (220 lei).

Oferta este valabilă în limita stocului disponibil, până la 31 martie, la achiziționarea direct de la sediile filialelor CECCAR.

 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 În vederea depunerii online a raportului anual de activitate pentru anul 2016, va rugam sa accesați link-ul:

 
www.raport.ceccar.ro
 
 
Se poate utiliza userul și parola din anii anteriori.
 
 
Membrii care nu au user și parola sunt rugați sa solicite filialei acordarea de user și parola.
 
 
 
Director General Executiv
Florin Dobre

Comunicare privind prelungirea termenului de aplicarea a facilitatilor financiare si de depunere a Raportului anual de activitate

***********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

Important pentru membrii CECCAR

Ghidul fiscal al contribuabililor care realizează venituri din profesii liberale din România aici

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

Punct de vedere C.E.C.C.A.R. referitor la proiectul de ordin al presedintelui A.N.A.F. privind modificarea O.P.A.N.A.F. nr.3698/2015 aici     

Expunerea de motive aici

 

Punct de vedere C.E.C.C.A.R. privind clarificarea unor aspecte legislative solicitate de mediul de afaceri aici

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

IN ATENTIA MEMBRILOR FILIALEI CECCAR BISTRITA

IN ATASAMENT GASITI MODELUL DECLARATIEI DE CANDIDATURA PENTRU

FUNCTIA DE PRESEDINTE AL CONSILIULUI SUPERIOR AL CECCAR.

MODEL DECLARATIE CANDIDATURA aici

 

 

 

 

Stimați colegi,

In cadrul Conferinței Naționale Extraordinare a CECCAR din 9 ianuarie a.c. au fost aprobate o serie de modificări în ceea ce privește metodologia de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, precum și sistemul de cotizații în cadrul CECCAR, măsuri care vin în sprijinul profesioniștilor contabili. În acest sens vă informăm că pe site-urile filialelor CECCAR au fost publicate materialele aprobate. Având în vedere importanța informațiilor cuprinse în aceste documente, vă rugăm să le analizați cu atenție pentru a putea beneficia de facilitățile financiare oferite de CECCAR, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare. În situația în care aveți neclarități în privința informațiilor ce se regăsesc în documentele publicate, vă rugăm să vă adresați filialelor CECCAR. În baza prevederilor documentelor ce se regăsesc pe site-urile filialelor, vă informăm că viza anuală pentru exercitarea profesiei obținută în anul anterior este valabilă până la data de 28 februarie a anului în curs.

Cu stimă,

Președinte,                                                                                                                                   Director general executiv,

Prof. univ. dr. Robert Aurelian Șova        Lect. univ. dr. Florin Dobre

Declaratie aici

Metodologie cotizatii aici

raport simplificat aici

metodologie viza aici

Raport activitate aici

Sistem cotizatii aici

Declaratie pe propria raspundere capacitate deplina aici

userfiles/Declaratie pe propria raspundere capacitate deplina.doc

Declaratie proprie raspundere ca nu a suferit nici o condamnare aici

 

 

left"> xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 
Programare lunara cabinete pentru auditul de calitate
                               2017
                                                        _BISTRITA_
 

Nr. crt.
 
Denumirea cabinetului
1.
 HOCHER & HOCHER SRL                   FEBRUARIE
2.
 ACTIV CONT MACRO SRL                   FEBRUARIE
3.
 CONTANEV SRL                                         MARTIE
4.
 CRISTE- REPEDE OANA- ROXANA            MARTIE
5.
 CONTINFO SRL                                         APRILIE
6.
PRECUB AURICA SIMONA                         APRILIE
7.
 PROEVCONT CORPORATION G.S.SRL           MAI
8.
SAMOILA ALEXANDRA                                      MAI
9.
 E.M. AUDIT- CONT SRL                                 IUNIE
10.
TRUTA  RALUCA                                             IUNIE
   11.
 PRUDENT CONSULT SRL                             IULIE
12.
 DUNCA EXPERT CONT SI ASOCIATII SRL                                                                IULIE
13.
 PROSOFT EXPERTCONTAB SRL                                                   SEPTEMBRIE
14.
PARTENE ELENA STEFANIA            SEPTEMBRIE 
15.
A & D ACCOUNTING SRL                 OCTOMBRIE   
16.
SUCIU & CO SRL                                 OCTOMBRIE
17.
UPD PROFESIONAL CONSULTING SRL                                                       NOIEMBRIE
18.
 MIAMAR EXPERT SRL                       NOIEMBRIE  
19.
 TIAMLEC PROD SRL                          DECEMBRIE
20.
SIRB LUCICA                                       DECEMBRIE

43_numar total de cabinete de auditat
Din care:
   • Propuse: 20
   • Incadrate in clasa C 2015: 22
   • Incadrate in clasa D 2016    1
 
Director executiv               Auditor de calitate
Login Poni                       Bungardean Gabriela
 
 
 
 
 

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
 

                                                    
 

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 Model contract prestari servicii

Standard 21 aici

Standard 22 aici

Standard 35 aici

                                    

  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  Noutati editoriale

 

 

Cont CECCAR Filiala Bistrita

CIF RO 7426179

Raiffeisen bank

RO61 RZBR 0000 0600 0656 3382         


  

     
 
 
 
                                                               

 

 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009